Poznámky

Toto pojednání je určeno studentům i k profesionálům v oboru. Nečiní si nároky na bezchybné a úplné vyčerpání tématu. Naopak, budu rád za upozornění na nedostatky i za příspěvky na obohacení problematiky zborcených ploch jak k formální, tak i k věcné stránce pojednání.

Rozdělení ploch do jednotlivých kapitol není zcela kategorické, některé plochy vykazují více charakteristik pro zařazení i do jiných kapitol. Plochy jsem do kapitol přiřadil spíše z hlediska podobnosti jejich odvození.

V tomto pojednání jsou plochy, jejichž řídícími útvary jsou jednoduché kuželosečky – kružnice, elipsy, přímky. Přiklonil jsem se k nim z toho důvodu, že všechny uvedené plochy mají technický a fyzikální smysl. Jistě lze „objevit“ i plochy s řídícími křivkami složitějšími. Nejsem si však jist, zda by se nejednalo v těchto případech pouze za matematickou resp. geometrickou eqilibristiku.

Jaroslav Ryšavý

adresa